Άνοιγμα δανειστικής βιβλιοθήκης και παρουσίαση της ομάδας

“… Η ομάδα βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε για να δώσει έμφαση στον συλλογικό χαρακτήρα της αυτομόρφωσης. Θεωρούμε ότι η γνώση δεν θα έπρεπε να έχει εμπορευματικό χαρακτήρα αλλά να είναι προσβάσιμη σε όλους και όλες. Ενάντια στη λογική του συστήματος που προάγει τη μόρφωση σαν αποκλειστική υπόθεση του σχολείου-πανεπιστημίου με στόχο την εξειδίκευση και την προσωπική ανέλιξη μεσκοπό το κέρδος, εμείς προωθούμε τη διάχυσή της που θα αποβλέπει στην πνευματική καλλιέργεια και την κατάκτηση μιας ουσιαστικής και σφαιρικής παιδείας.

Αυτή η δομή λειτουργεί ως ένα μέσο ανταλλαγής ιδεών, ζύμωσης, κοινωνικοποίησης και αλληλοτροφοδότησης σκέψεων με όσους και όσες επιθυμούν να εμπλακούν στην ομάδα βιβλιοθήκης κι όχι σαν ένας στείρος χώρος με βιβλία στα ράφια. Επίσης, η ομάδα θα οργανώνει κύκλους μαθημάτων αυτομόρφωσης, όπου μέσω των θεματικών που θα αναπτύσσονται και θα παρουσιάζονται όλοι/ες θα μπορούν να αναλάβουν το κομμάτι που τους/τις ενδιαφέρει σπάζοντας το διαχωρισμό ειδικού-μη ειδικού.”

Πέμπτη 19/3, από τις 21.00 | Κύπρου 43, Βύρωνας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *