Πολιτικό καφενείο για τις εξεγέρσεις, την Πέμπτη 12/12

Πολιτικό καφενείο για τις εξεγέρσεις την Πέμπτη 12/12 από τις 20:30, στην κάταληψη της Κολοκοτρώνη 14.

Μια κοινωνική, συλλογική και ατομική σύγκρουση με τα όρια που επιβάλλει το σύστημα.

Ποιές είναι οι αφορμές, οι αιτίες, τι δημιουργούν και τι αφήνουν..

You may also like...