Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης στην κατάληψη Κ-14 / Collecting essentials for people in need, in squat K-14

Η κατάληψη Κ-14 (Κολοκοτρώνη 14, Βύρωνας) θα είναι ανοιχτή με σκοπό τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης/

Κ-14 squat (Kolokotroni 14, Vyronas) will be open for collecting essentials for people in need on:

Τρίτη/Tuesday 21/4 12:00-14:00 και/and

Πέμπτη/Thursdat 23/4 18:00-20:00

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *