Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης στην κατάληψη Κ-14 / Collecting essentials for people in need, in squat K-14

Η κατάληψη Κ-14 (Κολοκοτρώνη 14, Βύρωνας) θα είναι ανοιχτή με σκοπό τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης/

Κ-14 squat (Kolokotroni 14, Vyronas) will be open for collecting essentials for people in need on:

 

Τρίτη/Tuesday 28/4, 12:00-14:00 και/and

Πέμπτη/Thursdat 30/4, 18:00-20:00

Σάββατο/Saturday 2/5, 12:00-14:00

Οργανώνουμε τις απαντήσεις μας, στήνοντας της δικές μας δομές αλληλοστηριξης και αλληλοβοήθειας.

Το μόνο μας όπλο απέναντι σε ένα κράτος έκτακτης ανάγκης που εξαθλιώνει, φυλακίζει και υποβαθμίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, είναι η Αλληλεγγύη.

Η κατάληψη Κ14 θα είναι ανοιχτή για να ανταλλάξουμε, συλλέξουμε και μοιραστούμε είδη πρώτης ανάγκης, στηρίζοντας και κέντρα κράτησης, δομές μεταναστών-προσφύγων και φυλακισμένων.

– Ο χώρος έχει καθαριστεί και απολυμανθει.

– Τα προϊόντα θα αφήνονται έξω από το χώρο, θα περισυλλέγονται και θα ταξινομούνται από εμάς

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *