ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για επικοινωνία με τη συνέλευση στo email: syneleysikatoikwnvkp@espiv.net

Ή από κοντά στην κατάληψη της συνέλευσης: Κολοκοτρώνη 14, Βύρωνας